فرایند همکاری بین تولیدکننده محتوا (CP: Content Provider)
و شرکت ارائه دهنده سرویس محتوای ارزش افزوده (SP: SERVICE PROVIDER)
فرهیخته ارجمند، نظر به ايجاد و تكميل بانك محتواي آموزشي در حرفه هاي مهارتي در قالب محتواي هاي آموزشي كوتاه، محتواي آموزشي الكترونيكي، نمونه سوال ها جهت ارزيابي و برگزاري مسابقات مهارتي و... سامانه اي با نشاني http://www.asanmaharat.com طراحي شده تا علاقمندان به همكاري در توليد محتواها، در سامانه مذکور ثبت نام نموده و زمينه همكاري خود را اعلام نمايند. درخواست هاي همكاري و نمونه محتواهاي ارسال شده در سامانه بررسي شده و سپس جهت عقد قرارداد همكاري با شما تماس گرفته خواهد شد. در ادامه با توجه به موضوع(هاي) همكاري مشخص شده طي بازه زماني تعيين شده، محتوا از شما تحويل گرفته شده و پس از بررسي و تاييد، طبق مفاد قرارداد، پرداخت وجه حق الزحمه انجام خواهد شد. همچنين اسامي توليد كنندگان و مميزان نيز در شناسنامه محتواهاي توليد شده در اين وب سايت درج و براي عموم قابل رؤيت مي باشد.